Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Czy koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego za zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako koszt bezpośredni czy pośredni?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę