Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Czy w ramach projektu Wnioskodawca mo9że realizować szkolenia miekkie, poza zawodowymi, oraz w związku z tym zaplanować stypendium szkoleniowe?

 Przejdź na górę