Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Czy doposażenie stanowiska pracy stażysty stanowi pomoc de minimis dla organizatora stażu? Czy zakupione wyposażenie (np. biurko, komputer) może pozostać u organizatora stażu po jego zakończeniu?

 Przejdź na górę