Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Czy w ramach przedmiotowego naboru wysokość wkładu własnego wniesionego w salach szkoleniowych może być weryfikowana w okresie realizacji projektu za pomocą oświadczenia?

 Przejdź na górę