Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

CZy w przypadku zaplanowania wsparcia w postaci szkolenia ECDL należy oznaczyć je w ramach wskaźnika „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)” ?

 Przejdź na górę