Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

W Wymaganiach dot. standardu oraz cen rynkowych wskazano Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji nieokreślone w projekcie, zaplanowane pod diagnozowane potrzeby uczestników (zakup usługi) w wysokości 2000/1300 zł/os. Ile godzin szkolenia obejmuje wskazana stawka? Czy cena ta zawiera w swej kwocie egzamin i catering podczas kursu?

 Przejdź na górę