Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Czy grupą docelową można objąć wyłącznie osoby wskazane w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.1 (Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)?Czy też istnieje obowiązek objęcia wsparciem również osób wskazanych w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.2 (Bezrobotni mężczyźni….)?

 Przejdź na górę