Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Powrót

Zgodnie z regulaminem konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, w projekcie mogą uczestniczyć osoby wyłącznie zamieszkujące obszary słabo zaludnione. Czy planując realizację projektu na wszystkich obszarach słabiej zurbanizowanych województwa, należy w punkcie 1.8 Generatora Wniosku dodać wszystkie gminy wypisane w załączniku 11 do Regulaminu, czy też wystarczy np. zaznaczyć realizację na terenie całego województwa a w treści wniosku umieścić informację że uczestnikami będą wyłącznie osoby zamieszkujące obszary słabo zaludnione?

 Przejdź na górę