Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018)

Powrót

Czy w ramach konkursu usługę: pielęgnacyjną/opiekuńczą, w ramach opieki długoterminowej realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, może zlecić firmie zewnętrznej Partner Wiodący (będący Podmiotem leczniczym), czy musi być to Partner, który dokonywał kwalifikacji pacjentów w ramach swojego zadania i jest odpowiedzialny za jego realizację?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę