Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018)

Powrót

Czy kryterium dostępu numer 3 będzie można uznać za spełnione jeżeli jedynie dla części grupy docelowej będą świadczone usługi w zakresie wskazanym w kryterium dostępu numer 3? Jeżeli zakres usług wskazanych w kryterium będzie świadczony jedynie przez jednego z członków Partnerstwa?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę