Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018)

Powrót

W jaki potencjalny beneficjent będący JST - powiat, który jest organem tworzącym dla podmiotu leczniczego, powinien uwzględnić ten podmiot, jako realizatora usług zdrowotnych, we wniosku o dofinansowanie. tzn.:W którym punkcie formularza go wykazać? Czy jako partnera? Jeśli tak, to jaka powinna być procedura wyboru podmiotu w takim przypadku oraz forma partnerstwa? Porozumienie zawierające takie same minimalne warunki, jak wzór umowy o partnerstwie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę