Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

W ramach projektu zaplanowanoę uruchomienie platformy teleopieki, w ramach której wszystkie wytypowane osoby, zarówno korzystające z wsparcia Domów Pomocy Społecznej, jak i oczekujące na takie wsparcie, bądź wskazujące niesamodzielność w min. jednym obszarze, będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach teleopieki. Czy możliwa jest rekrutacja pacjentów do teleopieki poprzez oświadczenie pacjenta (poświadczone również przez opiekuna faktycznego) potwierdzające niesamodzielność w przynajmniej jednej czynności życiowej zgodnie ze skalą Barthel?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę