Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Jaką wartość należy wpisać w polu cena w generatorze wniosków w przypadku doliczania zwrotu kosztów dojazdu personelu do uczestnika projektu samochodem prywatnym wykorzystywanym dla celów służbowych? Urzędowa wartość ryczałtu to 0,8358 zł, natomiast rubryki generatora pozwalają wpisywać kwoty w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, czy w takim razie należy w tym miejscu wpisywać 0,84 zł zgodnie z arytmetyczną zasadą zaokrągleń?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę