Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Z informacji uzyskanych z Wydziału Edukacji wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny rozpoczyna ustawowo rocznik 2011, to są dzieci 7-letnie. Do szkół na wniosek rodziców mogą trafić także dzieci z rocznika 2012 (tj. sześciolatki). Liczbę tych dzieci, które mogą wcześniej rozpocząć obowiązek szkolny oszacowano na poziomie roku bieżącego, tj. 7% populacji. W związku z powyższym prognozuje się następującą liczbę dzieci, które będą uczęszczały do klas I: - w roku szkolnym 2018/2019 - 5400-5500, - w roku szkolnym 2019/2020 - 5150-5250. W dokumentacji konkursowej przewidziano ponad 6 tysięcy dzieci, które powinny zostać objęte projektem. Z przedstawionych powyżej szacunków wynika jednak, że będzie to liczba ponad 10 000 dzieci. Co w takiej sytuacji? Czy nie wszystkie dzieci będą objęte badaniami w projekcie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę