Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy podczas badania audiometrycznego i logopedycznego musi być obecny rodzic/opiekun prawny? Zakładamy oczywiście, że rodzic/opiekun prawny wcześniej wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę