Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Powrót

Czy udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym rodziców/opiekunów prawnych warunkuje udział w badaniu przesiewowym dziecka?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę