CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Czy w ramach typu 3 Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności - w wymiarze społecznym, należy realizować zarówno usługi medyczne jak i opiekuńcze? Czy realizacja w ramach ww typu 3 wyłącznie usług opiekuńczych jest wystarczająca?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę