CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Czy w projekcie wystarczająca będzie realizacja usług w Klubie Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę