CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Na jakiej zasadzie odbywa się tworzenie CUS w ramach projektu, czy też wsparcie już istniejącego CUS o działania na terenie gminy która nie była wcześniej objęta podobnym projektem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę