CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Czy obszarem realizacji projektu może być jedynie obszar jednej gminy w przypadku partnerstwa 1 gminy+ PCPR+ PES? Zgodnie z prezentacją z spotkania informacyjne dotyczące tworzenia i rozwoju Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ - 14 maja 2019 r. w obszarze realizacji projektu należy wybrać właściwy powiat. Nie wybieramy poszczególnych gmin. Czy w przypadku realizacji działań dla grupy docelowej na terenie 1 gminy wystarczy wskazanie w obszarze realizacji projektu obszaru danej gminy a nie całego powiatu? Czy istnieją zapisy w Regulaminie czy innych dokumentach konkursowych mówiące o konieczności wyboru całego powiatu jako obszaru realizacji projekt? Jeśli tak to jakie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę