CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Jak liczymy do wskaźnika "liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w projekcie" osobę, która skorzystała z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wypożyczyła dwa razy ten sam sprzęt lub wypożyczyła dwa razy dwa różne sprzęty?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę