CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Czy w trakcie realizacji projektu w partnerstwie w okresie dwóch, trzech lat, jest możliwa zmiana lokalu wniesionego jako wkład własny (przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego) , gdyby taka konieczność zaistniała?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę