CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Powrót

Czy liderem projektu może być Gmina a PCPR(powiat) oraz podmiot ekonomii społecznej mogą być partnerami w projekcie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę