Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Środowiskowych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018)

Powrót

Czy wynagrodzenia dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i wychowaców w tych placówkach można uznać za wkład własny?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę