Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Środowiskowych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018)

Powrót

Jakie kategorie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej można uznać za wkład własny w projekcie i jak powinien być udokumentowany: wynagrodzenie dyrektora i księgowego, środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce (kwota ryczałtowa), świadczenia zdrowotne, środki na utrzymanie domu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę