Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Powrót

Czy „usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu”, które wymieniono na str 15 Regulaminu konkursu jako „Usługi społeczne” mogą być udostępnione osobom objętym wsparciem opiekuńczym w projekcie, poprzez zlecenie podmiotom świadczącym takie usługi i posiadającym takie miejsca (w projekcie ujmujemy koszt wg poz 1 w części VIII.2 Towary i usługi Załącznika nr 9 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, czy też Wnioskodawca musi sam posiadać miejsce do świadczenia takich usług?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę