Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Powrót

Kryterium dostępu nr 7 dotyczy wymogu świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. O jaki katalogu chodzi i gdzie jest on zamieszczony. Z jaką dokładnością należy wybierać podstawowe formy pomocy?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę