Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Powrót

Czy obowiązkowy do realizacji są dwa typy projektu, czy można realizować tylko typ drugi oraz czy obligatoryjne jest spełnienie kryterium dostępu nr 7: „świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu”?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę