Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy możliwe jest założenie w projekcie zadania polegającego na utworzeniu w miejsce obecnie działającej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 30 dzieci, dwóch nowych POW do 14 osób i zakwalifikowanie w ramach projektu kosztów z tym związanych (remont budynku dla jednej z nowych POW, wynagrodzenia wychowawców itp.)? W rezultacie dzieci przebywające w obecnie działającej POW trafią do rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwóch nowych POW do 14 osób.

 Przejdź na górę