Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

W przypadku, gdy planuje się zlecenie organizacji warsztatów firmie zewnętrznej, należy założyć, że koszt organizacji zajęć musi uwzględniać także zysk firmy. Przy szacowaniu kosztów zadania do kosztów oczywistych, takich jak wynajem sali szkoleniowej, zakup cateringu, art. edukacyjnych czy wypłaty wynagrodzenia dla specjalisty prowadzącego warsztaty należy zatem dodać ok. 20% zysku dla Wykonawcy. W przeciwnym wypadku wartość zadania będzie niedoszacowana, i oferty, jakie wpłyną do Wnioskodawcy będą na kwotę wyższą, niż założona w budżecie projektu. W jaki sposób należy ująć taki koszt w budżecie projektu?

 Przejdź na górę