Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem tylko dziecko lub tylko rodziców zastępczych (np. z uwagi na umieszczonego w rodzinie noworodka)?

 Przejdź na górę