Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy pracownicy zatrudnieni już w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (specjaliści pracy z rodziną i koordynatorzy, wykonujący w projekcie zadania na rzecz rozwoju usług) będą mogli brać udział w szkoleniu, warsztatach doskonalących ich umiejętności aby wspierać rodziny w projekcie?

 Przejdź na górę