Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy zatrudnieni do projektu koordynator i specjalista pracy z rodziną będą zarazem miejscem realizacji usług i personelem projektu (planowane są bowiem dla nich szkolenia podnoszące ich umiejętności)?

 Przejdź na górę