Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku rodzin zastępczych zawodowych, które mają podpisaną umowę na umieszczenie max. do 3 dzieci (bądź rodzeństwa) mamy wykazywać miejsca świadczenia usług wynikające z umowy czy też faktyczną liczbę umieszczonych dzieci na dzień składania wniosku. Ponadto czy to samo obowiązuje w przypadku rodziny w pogotowiu tzn. na dzień złożenia wniosku jest 2 dzieci ale w trakcie trwania projektu może być sytuacja, że nie będzie żadnego dziecka zatem jak w przypadku tych rodzin zawodowych mamy wykazywać miejsca?

 Przejdź na górę