Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej wykazane jako miejsce świadczenia usług jest jednocześnie uczestnikiem projektu?

 Przejdź na górę