Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jeżeli otrzyma stosowne upoważnienie od Burmistrza może być osobą zarządzającą projektem (zamiast głównego kierownika OPS) ?. Osoba ta bezpośrednio sprawuje nadzór nad pracą środowiskową co wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki.

 Przejdź na górę