Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem (m.in. opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz warsztatami szkoleniowymi dla rodzin zastępczych) rodzinę zastępczą i dziecko w niej umieszczone, które skończy 18 lat w okresie realizacji projektu?

 Przejdź na górę