Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować dodatek dla pracownika socjalnego, który jest zatrudniony na umowę o pracę w OPS i w ramach zakresu obowiązków będzie systematycznie współpracował z asystentem rodziny?

 Przejdź na górę