Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Regulamin wynagradzania jednostki w przypadku dodatków uwzględnia 40% wynagrodzenia zasadniczego + składki pracodawcy, a w przypadku stanowisk kierowniczych także dodatek funkcyjny. Czy tak należy również ustalać wysokość dodatków w projekcie?

 Przejdź na górę