Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w związku z trwałością projektu należy zatrudnić koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez okres 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu czy wystarczy gotowość do zatrudnienia tj. tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba (tzn. mieć w budżecie jednostki środki na zatrudnienie koordynatora przez okres 4 tygodni)?

 Przejdź na górę