Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Jakie składowe wschodzą w dodatki kwalifikowane do 40% podstawowego wynagrodzenia (str. 32 Regulaminu)?

 Przejdź na górę