Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy można objąć wsparciem rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - jako wsparcie środowiska zagrożonego ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

 Przejdź na górę