Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Jaki rodzaj usług, zakres wsparcia w ramach projektu można zaproponować osobom z niepełnosprawnościami lub rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością (np. rehabilitacja, wyjazdy na warsztaty wspierające)?

 Przejdź na górę