Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach tego konkursu możliwe jest dofinansowanie tzw. korepetycji dla dzieci umieszczonych w pieczy?

 Przejdź na górę