Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu można pokrywać wynagrodzenia i koszty inne, niż obligatoryjne opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 Przejdź na górę