Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu można aplikować o dofinansowanie na utworzenie nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, która w przyszłości mogłaby być prowadzona na zlecenie Miasta? Dofinansowanie obejmowałoby także doposażenie lub remont budynku/mieszkania w ramach cross-finansingu.

 Przejdź na górę