Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Jak w świetle zapisu Regulaminu o wyłączeniu z grup docelowych projektu osób usamodzielnianych wykazać wskaźnik rezultatu bezpośredniego dotyczącego osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu etc. w projektach PCPR?

 Przejdź na górę