Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach projektu w związku z obligatoryjnymi wskaźnikami horyzontalnymi PCPR powinien zawiązać partnerstwo z instytucją rynku pracy w zakresie realizacji szkoleń komputerowych czy też szkolenia powyższe należy potraktować jako rozwój umiejętności społecznych i realizować je samodzielnie?

 Przejdź na górę