Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu możliwe jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14-ga dzieci? Jak technicznie należałoby powiązać działania merytoryczne z ubieganiem się przez powiat o dofinansowanie w priorytecie VII na budowę lub przebudowę obiektu mającemu służyć jako siedziba placówki?

 Przejdź na górę