Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy jeden Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu może złożyć 2 wnioski?

 Przejdź na górę